Jag har fått mail om försenad faktura - vad gör jag?