Varför är tillgången på upptändningsprodukter ojämn?